Vis in de seizoenen


Schmidt Zeevis is een groot voorstander van vis in de seizoenen en hanteert een eigen samengestelde Viskalender. Deze kalender is samengesteld door vakmensen die dagelijks met vis werken en geeft per vissoort aan in welke maand en/of seizoen de vis het beste geconsumeerd kan worden. Wij raden u aan om vis die mager is of in de kuitperiode zit, bij voorkeur niet op het menu te zetten, zodat deze zich ongestoord kan voortplanten.

Download de PDF voor een volledig overzicht >